Puro City One

Lokacija: Zagreb, Croatia

Projekt: 2014

Veličina: 52,20 m2

Dizajner: Simona Zavratnik