Puro City Three

Lokacija: Austrija

Projekt: 2021

Veličina: 150 m2

Dizajner: Simona Zavratnik